ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

   
about banner

ราคาหลักทรัพย์

0
JASIF เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) ปริมาณ (หุ้น) ช่วงราคาระหว่างวัน ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.90 - (-) 3,673,300 9.85 - 9.90 9.41 - 11.50
หน่วย: THB   ปรับปรุงเมื่อ: 06 ธันวาคม 2562 14:44
Chart Type